hundpsykolog som hjälpt Bailey med beteendeträning

Bailey

Bakgrund

Bailey anlände till oss som rescue från Irland år 2020 när han var runt tre år gammal. Innan han flyttade till Sverige hade vi fått information om att Bailey var en livlig, energisk och glad hund av blandrasen rottweiler/labrador (ett senare DNA-test visade att han är en blandning av setter och schäfer) som inte var van vid att vara inomhus. Denna sista delen av information visade sig vara helt korrekt. Bailey hade svårigheter med att gå i trappor och kunde inte tolerera böcker i bokhyllor. Tyvärr blev det också snabbt uppenbart att han inte var väl socialiserad och reagerade med aggressivitet gentemot både andra hundar och människor. Att bo så centralt som vi gjorde var svårt för Bailey, vilket ledde till att vi letade efter en mer lantlig bostad. Vi insåg snabbt att Bailey krävde mer arbete än vi hade förväntat oss, och vår förmåga räckte inte till för att hjälpa vare sig honom eller oss själva. Därför letade vi efter någon som kunde assistera oss, och efter några omvägar hittade vi Lennart. Bailey går nu på dagis hos Lennart och utöver det har vi fått stöd från honom angående beteende som vi upplever som problematiska.

Tassen

Bailey uppvisar ett beteende där han upprepat skäller aggressivt, morrar och biter sin bakre tass, så mycket att han ibland orsakar sig själv smärta. Veterinärer har försökt fastställa en fysiologisk orsak till detta beteende, men utan framgång. Det har varit svårt att identifiera en gemensam utlösare. Det kan inträffa när han är vaken eller precis efter att han vaknat. När detta inträffar är han helt oförmögen att nå och reagera på kontakt. Lennart har varit till hjälp genom att diskutera beteendet och ge oss strategier för att hantera det. Lennart rekommenderade även oss att konsultera en beteendeveterinär som träffade Bailey. Veterinären ordinerade medicin till Bailey, vilket har resulterat i att beteendet har blivit betydligt mindre vanligt jämfört med för ett halvår sedan.

Utfall

Som tidigare nämnts har Bailey haft en historia av aggressiva utfall gentemot både människor och andra hundar sedan han kom till oss. Förutom de uppenbara negativa aspekterna ledde detta till att alla de hunddagisar vi sökte avvisade Bailey. Vid Baileys första besök hos Lennart, provade Lennart att lägga sin hand över Baileys tass, varpå Bailey reagerade med ett utfall. Till skillnad från andra personer tog Lennart detta lugnt och förstod var gränserna låg. Som dagisgäst hos Lennart har Bailey fått möjlighet att möta människor och andra hundar i en trygg miljö, vilket har ökat hans självförtroende och trygghet i närheten av två- och fyrbenta kamrater. Dessutom har Lennart hjälpt oss med tekniker för att introducera gäster i vårt hem, vilket har varit framgångsrikt. Efter Lennarts råd om medicinering har utfallen minskat avsevärt.

Möten med andra hundar

Svårigheter med möten med andra hundar har funnits sedan Bailey anlände till oss. Han blev mycket frustrerad under sådana möten och ville närma sig den andra hunden. Med tanke på Baileys storlek var detta beteende ohållbart. Återigen vände vi oss till Lennart för hjälp. Vi tränade på möten med andra hundar i Slottsskogen med Lennarts vägledning och förståelse. Lennart förklarade att vi behövde ta över ledarskapet för Bailey. Han förklarade att Bailey ansåg det vara hans ansvar att vara vaksam mot potentiella hot under promenader, inklusive andra hundar. Lennart gav oss tydliga strategier för att hantera situationen. Vi har fortfarande en bit kvar att gå och mycket övning återstår, men situationen har förbättrats avsevärt.

Sammanfattning

Genom regelbundna besök hos Lennart har Bailey fått stärkt självkänsla, självförtroende och allmänt välmående. Trots utmaningar från Baileys sida har Lennart visat enastående tålamod gentemot både honom och oss. Lennart har fungerat som en positiv uppmuntrare och har hjälpt oss genom svåra perioder. Genom vägledning och förändringsstrategier har Lennart givit oss den positiva och nödvändiga energi vi behövde. Lennart har blivit en pålitlig person för både oss och Bailey. Idag är Bailey en mjuk dagiskille hemma hos Lennart.

Alla inlägg