Kastrering av hanhund pga psyket

Introduktion
Om kurs 4, kastrering av hanhund pga psyket
Kapitel
Kapitel 1 - Bakgrund till frågeställningen
Kapitel 2 - Skillnader i beteende kastrerad/okastrerad hane
Kapitel 3 - Vad vill du din hund skall uppleva?
Sammanfattning
Vilken upplevelse av omvärlden anser du en sällskapshund skall ha?
Alla inlägg